Intelitech ir izstrādājuši IT pakalpojumu un risinājumu kompleksu lai nodrošinātu jūsu infrastruktūras ideālu darbību. Šie risinājumi palīdz samazināt kā jūsu uzņēmuma tiešos, tā arī netiešos izdevumus ļaujot jūsu darbiniekiem koncentrēties uz darbu. Pats svarīgākais, mēs dosim sirdsmieru, ka jūsu informācijas sistēmas monitorē, uztur un atbalsta sertificēti un pieredzējuši speciālisti un inženieri.

  • Reālā Laika Monitorēšana: Intelitech ir daudz iegulījis nepārtrauktas monitorēšanas rīkos. Mūsu speciālisti personīgi pārrauga sistēmu aktivitāti, tai skaitā – internet pieslēgumu, kļūdu paziņojumus, ātrdarbību un pieejamību, un, lai mazinātu dīkstāvi, rīkojas nekavējoties.
  • Proaktīva Uzturēšana: Intelitech palīdz uzlabot jūsu sistēmu stabilitāti un drošību veicot regulārus apkopes darbus. Lielākā daļa uzturēšanas darbu tiek veikti attālināti, tādējādi netraucējot jūsu uzņēmumam. Intelitech ir pieejami atbilstoši darbinieki un tehnoloģijas lai nodrošinātu jūsu apmierinātību.
  • Lietotāju Atbalsts: Intelitech lietotāju atbalsta darbinieki ir zinoši un pieredzējuši – tie nav “zvanu centra” darbinieki. Mūsu atbalsta centra speciālistu kvalifikācija ir atbilstoša lai risinātu jebkuras sarežģītības uzdevumus mazajā un vidējā biznesā.
  • Datu Rezerves Kopijas:Backup procedūras ir sarežģītas un bieži nestabilas. Mēs risinām šīs problēmas ar visaptverošiem rezerves kopiju veidošanas atbalsta pakalpojumiem. Mēs pārliecināmies, ka jūsu informācija ir drošībā un rezerves kopiju veidošana noris pēc plāna.
  • Negadījumu Seku Likvidēšana: Intelitech var palīdzēt nodrošināties pret informācijas pazušanas risku negadījuma rezultātā. Mūsu speciālisti palīdzēs ieviest politiku, procedūras un tehnoloģijas, lai aizsargātu jūsu biznesu..
  • IT Vērtēšana un Plānošana: Jūs variet uzticēties Intelitech speciālistu sniegtajiem padomiem. Regulāri veiksim jūsu sistēmu izvērtēšanu un, balstoties uz nepieciešamajiem resursiem, noslodzēm un potenciāli vājajām vietām, sniegsim atbilstošas rekomendācijas. .